Oversigtskort over julemarkedet

Overstigtskort

Oversigtskort over slottet og en oversigt af messens standplaner til Julemessen Gram Slot

Her kan du finde et oversigtskort over slottet og oversigter over standene i både Herregårdsstalden og den Holstenske Lade og et over hele slottet. Du kan også downloade en Pdf-fil over alle messerne på Gram Slot.

 

Den Holstenske Lade

untitled-1

 

Den Holstenske Lade

screenshot

 

Oversigtskort

oversigtskort

Download  folderen med oversigtskort og standplaner over til alle messerne på Gram Slot

pdf_gramslot