Sommermarkeder Standplaner

Hver torsdag i sommerperioden
Uge 27-32

Gram Slot holder sommermarked seks torsdage henover sommeren

Alle torsdage kl. 10-17. Gratis adgang!

Oversigtskort over slottet og en oversigt af messens standplaner til Julemessen Gram Slot

Her kan du finde et oversigtskort over slottet og oversigter over standene i både Herregårdstalden og den Holstenske Lade og et over hele slottet. Du kan også downloade en Pdf-fil over alle messerne på Gram Slot.

herregaardsstaldenden-holstenske-lade

Oversigtskort

oversigtskort

Download  folderen med kort og standplaner over til alle messerne på Gram Slot her:pdf_gramslot