10 mark guld og 800 år

10 mark guld og 800 år

I det herrens år 1231 blev det skrevet i jordebogen, at Kong Valdemar ejede jord for 10 mark guld i Gram. Det var mange penge dengang – og det var starten på Gram Slot. I Middelalderen var Gram Slot en vigtig borg. For lige her ved Gram førte landevejen mellem Haderslev og Ribe over Gram Å, så her kunne man opkræve told af alle de mange vejfarende og købmænd, der skulle forbi med deres varer. Og der var mange, for ruten mellem Haderslev og Ribe var – og er – den korteste afstand mellem Lillebælt og Vesterhavet.

Den Gale Grevinde - Anna Sophie Schack (1689-1760)

schack_annesofieGram Slot har overlevet et utal af hærgende krige og ødelæggende fejder, og alle de mange skiftende kongelige og adelsfolk, der har beboet slottet, har sat deres præg på det. En af de mest berømte er ”Den Gale Grevinde”, Anna Sophie Schack, der som enke i 46 år styrede slottet med sikker hånd og stor foretagsomhed. Nok fortælles der historier om, hvordan hun går igen på slottet som straf for sin ondskab, men under hende var slottet en blomstrende succes, og hun var blandt de første, der oprettede skoler til fæstebøndernes børn.schack

Historisk unikt slot
Rigsfeltherre Hans Schack (1609-76). Hans Schack blev begravet i København som han forsvarede mod svenskerne. Hans gravmæle kan ses i Trinitatis Kirken i København. Som det eneste privatejede slot, der overlevede Kong Frederik II’s opkøb og nedlæggelse af sønderjyske slotte i slutningen af 1500-tallet, er Gram Slot også historisk set helt unik.

800 års Danmarkshistorie er flettet ind i atmosfæren på Gram Slot. Her er vidnesbyrd om krige og opgangstider, hårdt slid og overdådige fester, dystre skæbner og heltemod, fiasko og viljestyrke, udholdenhed og foretagsomhed – og ikke mindst troen på, at Gram Slot gør en forskel!

 

Totalteater på Gram Slot