Den Holstenske Lade

Den Holstenske Lade

holstenske_lade_gavl_gram_slotlade_trempel_gram_slot

Den nye, re-etablerede gavl og tagkonstruktion (tv.) og den gamle gavl med mur og træværk (th.)

Omfattende restaureringsarbejde afsluttes i foråret 2014

lade_korn_groentsager_slot_gram Gram Slots historiske bygninger har siden 2007 gennemgået en gennemgribende istandsættelse. I foråret 2014 sætter vi kronen på værket, når vi færdiggør den store restaurering af Den Holstenske Lade. Den store, holstenske lade er opført af Hans Schack i 1670. Den havde oprindeligt i et stort, stejlt og halvvalmet tag, der var stråtækt som avlsgårdens længer også var det tidligere. Laden brændte i 1905 og fik ved den lejlighed den hidtidige tagkonstruktion og bræddebeklædt trempel.

Laden er en del af avlsgården, Gramgård, der - på middelalderlig vis - er beliggende nord for slotsholmen. Bygningsanlægget består af et stuehus, tidligere godsforvalterbolig og nu eksklusive hotellejligheder, samt en stor vinkelformet staldlænge mod nord og vest. Staldlængerne huser nu café og butik.

Ved istandsættelsen af Gram Slots bygninger har det været hensigten at genskabe den arkitektoniske balance i anlægget, bl.a. ved at genskabe den holstenske lades mægtige, egnskarakteristiske tagkonstruktion. Ladens historiske betydning bliver igen markant og aflæselig. Oprindeligt var herregårdens agerumslade synonym med herregårdens størrelse og betydning.

Ved istandsættelsen har vi først revet træ- og tagkonstruktion fra 1905 ned. Dernæst har vi genopbygget ladens gavle og monteret nye spær til genskabelse af den oprindelige taghældning.

Indvendigt står laden med de rå vægge, og der lægges et flot egetræsgulv i hele bygningen.