En virkelig drøm

En virkelig drøm

Da vi i 2007 fik den helt utrolige mulighed for at blive ejere af Gram Slot, var det drømmen om at skabe et kulturelt og erhvervsmæssigt fyrtårn i området og et lysende eksempel på bæredygtigt økologisk landbrug, der drev os.

Det var forestillingen om et stort og levende landbrug, drevet med respekt for naturen og fokus på dyrevelfærd – og produkter af helt unik kvalitet. Det var visionen om, hvordan det istandsatte slot skulle slå dørene op for arrangementer af enhver art, og inspirere både kunstnere, erhvervsliv og helt almindelige mennesker. Det var idéen om, at Gram Slot kan rumme os alle, uanset hvor vi kommer fra, og uanset hvad vi gerne vil tage med herfra.

Gram Slot er en del af vores fælles historie. Vi vil gøre det til en del af vores fælles fremtid.

En kæmpemæssig opgave
I dag er vores drøm virkelighed. Arbejdet med at omlægge landbruget og restaurere både slottet og de tilhørende bygninger har været – og er stadig – en kæmpemæssig og utrolig spændende opgave. Vi er langt fra færdige, men vi er alligevel nået meget langt, ikke mindst takket være alle de kompetente mennesker, der har valgt at støtte og hjælpe os.

Dørene på vid gab
At vi er nået så langt, at Gram Slot nu har slået dørene op på vid gab, er resultatet af utrolig mange menneskers arbejde – og endnu flere menneskers støtte og velvilje. At det kan lade sig gøre at begejstre så mange mennesker med projektet, gør os dybt taknemmelige og bestyrker os kun i, at vores drøm virkelig er blevet til virkelighed. Også når vi ser ind i fremtiden.

Vi håber, du også har lyst til at være med!Tv Syds serie Godt Arbejde fra Gram Slot


tv2