Helsemesse Virksomhed Praktisk Info

Åbningstider

Den 27. - 28. januar 2018
kl. 10.00 - 17.00

 

BROCHURE & PRISER
pdf_gramslot

PRAKTISK INFO

UDSTILLERSERVICE: Praktik og udstyr
Bestilling af ekstra udstyr til din stand:
El: 220 V 9 watt 200 kr./stand (for herregårdsstalden og slottet er strøm inkluderet i prisen)
Bord: 152 x 76 cm. 100 kr.  //  Bord 182 x 76 cm 100 kr.  //  Stol: 50 kr.
Højt bord: Ø=80 cm. 100 kr. // Barstol til højt bord: 50 kr.
Ekstra fribilletter: 30 kr./stk.

Opstillings- og nedtagningstidspunkter
Opstilling:
Fredag          kl. 8-21
Lørdag          kl. 8-9.30 (messeområdet skal være ryddet for biler senest  kl. 9.30)

Nedtagning:
Søndag         kl. 17-21
Mandag        kl. 8-16*

*Standene skal være ryddet mandag senest kl. 16, slottet dog allerede søndag.(medmindre andet aftales)

Retningslinjer for stande

 

Vægge og lofter

Gulve

Strøm*

Slottet

Der må ikke bores huller, skrues eller sømmes i væggene eller lofterne. Der må heller ikke hænges noget op med tape. I Grev Adolfs Sal er der mulighed for ophæng i salens ”Galleriskinner”.

Trægulve

Der er stikkontakter i alle rum. Der må maks. tilsluttes 920 watt.       Der må ikke tilsluttes kaffemaskine.

Herregårdsstalden

Der må ikke bores huller, skrues eller sømmes i væggene og der må ikke hænges noget op med tape. Der er mulighed for at hænge snor/fiskesnøre ned fra kroge, som Gram Slot har anbragt i forvejen.

Gulvtæppe

Der er elstik, som kan tilsluttes 220v med max 920 watt.

Der må ikke tilsluttes kaffemaskine.

Den Holstenske Lade

Der må ikke bores huller, sømmes eller skrues i murværket i laden. Der er spændt en wire ud på væggen, der giver mulighed for ophængning.

Fast gulv

Der er elstik, som kan tilsluttes 220v med max 920 watt.

Der må ikke tilsluttes kaffemaskine

Herregårdsteltet + udendørs stande**

Det er ikke muligt at hænge noget i teltdugen. Alle stande er uopbygget og man afgrænser selv til nabostanden.

Fast gulv

Græs/grus

Der kan tilkøbes strøm (stikdåse med tre stik, max. 920 watt)

Der må ikke tilsluttes kaffemaskine.

Kunsthåndværkertelte

Det er ikke muligt at hænge noget i teltdugen. Alle stande er uopbygget og man afgrænser selv til nabostanden.

Græs

Der kan tilkøbes strøm (stikdåse med tre stik, max. 920 watt)

Der må ikke tilsluttes kaffemaskine.

*Der må kun bruges kabelruller, når ledningen bliver rullet helt ud.
** Der må opstilles hvide telte eller firmatelte, der skal godkendes af Gram Slot.

Brandmyndighederne:
Brandmyndighederne accepterer ikke levende lys/åben ild af nogen art indendørs. Mht. brug af olielamper og fakler udendørs, gælder følgende: Sikkerhedsafstand til standens forkant: 1 m. Vær opmærksom på afstand til nabostand, telt mv.  

Medbragte tæpper/underlag skal være godkendt af brandmyndighederne forud for messen.
Udstillere der står tæt på nødudgange, vil blive instrueret i åbning af disse ved nødstilfælde.
Der må ikke udstilles på fælles gangareal - standen skal blive indenfor det afmærkede område.

Aflevering af stande:
Alle stande skal afleveres rengjorte for affald mv.
Affald, papkasser mv. skal i anvist container. Papkasser trykkes sammen.

Erstatning:
Afleveres standen ikke opryddet eller er der skader på vægge, gulve og lofter, vil vi opkræve erstatning herfor.

Eget ansvar:
Varer der henstår i lokalerne/teltene før, under og efter arrangementet, henstår på egen regning og risiko. Gram Slot står ikke til ansvar herfor. Tab ved tyveri, brand eller lign. hæfter Gram Slot ikke for. Gram Slot står ikke til ansvar for tabte/mistede genstande.
Vi opfordrer til, at man tager sine værdigenstande med sig efter lukketid.

Opsyn i messeområdet:
Gram Slot fører opsyn i tidsrummet:
Fredag kl. 20 til lørdag kl. 08
Lørdag kl. 17 til søndag kl. 08

Udstillerparkering og opmagasinering af emballage/varer:
Parkering er på P-arealet nord for Herregårdsstalden. Det er ikke muligt at opbevare ekstra varer/emballage i bygningerne.

Mad og drikkevarer:
Der kan bestilles kaffe/the til afhentning i gårdbutikken forud for messen, samt opfyldning i løbet af dagen i gårdbutikken og caféen i slotsparken. Forud for messen kan der tilkøbes kildevand og sandwich til afhentning i gårdbutikken.
OBS: Det er nødvendigt at bestille kaffe/the og kildevand samt evt. sandwich på forhånd.

Dankortautomater til gæster og udstillere:
Der bliver mulighed for dankortbetaling ved indgangene og i caféen, hvor gæsterne kan hæve penge til køb på alle jeres stande. I er naturligvis også selv velkomne til at medbringe dankort terminaler, Mobilepay eller Swipp.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:
Har tildelt alle udstillere tilladelse til at sælge jvf. § 15, stk. 1, at hver udstiller må foretage direkte salg af de udstillede varer til de besøgende på messen. Styrelsen tillader endvidere, at udstillerne optager bestillinger på de varer, som de normalt sælger til forbrugerne. Salg og optagelse af bestillinger skal ske til varens sædvanlige pris.
Det er en betingelse for afholdelse af messen, at samtlige stande er forsynet med udstillers navn og faste forretnings adresse.