Julemarked Virksomhed Praktisk Info

Julemarked på Gram Slot 2018

Praktisk information

Åbningstider

Lørdag d. 10. november 2018, kl. 10-16
Søndag d. 11. november 2018,  kl. 10-16

Lørdag d. 17. november 2018, kl. 10-16
Søndag d. 18. november 2018,  kl. 10-16

Lørdag d. 24. november 2018, kl. 10-16
Søndag d. 25. november 2018,  kl. 10-16

Opstillings- og nedtagningstidspunkter

Opstilling:

Fredag          kl. 08.00 - 20.00

Lørdag         kl. 08.00 - 09.30 (messeområdet skal være ryddet for biler senest kl. 9.30)

Nedtagning:

Søndag         kl. 17.00 - 21.00

Mandag        kl. 08.00 - 16.00**

**Standene skal være ryddet mandag senest kl. 16.

Retningslinjer for stande

  Vægge og lofter Gulve Strøm*
Herregårdsstalden Der må ikke bores huller, skrues eller sømmes i væggene og der må ikke hænges noget op med tape. Der er mulighed for at hænge snor/fiskesnøre ned fra kroge, som Gram Slot har anbragt i forvejen. Gulvtæppe Der er elstik, som kan tilsluttes 220v med max 920 watt.

Der må ikke tilsluttes kaffemaskine.

Den Holstenske Lade Der må ikke bores huller, sømmes eller skrues i murværket i laden. Der er spændt en wire ud på væggen, der giver mulighed for ophængning. Fast gulv Der er elstik, som kan tilsluttes 220v med max 920 watt.

Der må ikke tilsluttes kaffemaskine

Slottet Der må ikke bores huller, skrues eller sømmes i væggene eller lofterne. Der må heller ikke hænges noget op med tape. I Grev Adolfs Sal er der mulighed for ophæng i salens ”Galleriskinner”. Trægulve Der er stikkontakter i alle rum. Der må maks. tilsluttes 920 watt.      
Der må ikke tilsluttes kaffemaskine.

*Der må kun bruges kabelruller, når ledningen bliver rullet helt ud.

Brandmyndighederne:

Brandmyndighederne accepterer ikke levende lys/åben ild af nogen art.

Medbragte tæpper/underlag skal det være godkendt af brandmyndighederne forud for messen.

Udstillere der står tæt på nødudgange, vil blive instrueret i åbning af disse ved nødstilfælde.

Der må ikke udstilles på fælles gangareal - standen skal blive indenfor det afmærkede område.

 Aflevering af stande:

Alle stande skal afleveres rengjorte for affald m.v.

Affald, papkasser m.v. skal i anvist container. Papkasser trykkes sammen.

Erstatning:

Afleveres standen ikke opryddet eller der er skader på vægge, gulve og lofter, vil vi opkræve erstatning herfor.

Eget ansvar:

Varer der henstår i lokalerne/teltene før, under og efter arrangementet, henstår på egen regning og risiko. Gram Slot står ikke til ansvar herfor. Tab ved tyveri, brand eller lign. hæfter Gram Slot ikke for.

Opsyn i messeområdet:

Der bliver sat alarm i Herregårdsstalden samt den Holstenske Lade.

Gram Slot står ikke til ansvar for tabte/mistede genstande.
Vi opfordrer til, at man tager sine værdigenstande med sig efter lukketid.

Udstillerparkering og opmagasinering af emballage/varer:

Parkering er på P-arealet nord for Herregårdsstalden. Det er ikke muligt at opbevare ekstra varer/emballage i bygningerne.

Mad og drikkevarer:

Der kan bestilles kaffe/the til afhentning i gårdbutikken forud for messen, samt opfyldning i løbet af dagen i gårdbutikken og caféen i slotsparken. Forud for messen kan der tilkøbes kildevand og sandwich til afhentning i gårdbutikken.

Dankortautomater til gæster og udstillere:

Der bliver mulighed for dankortbetaling ved indgangene og i caféen hvor gæsterne kan hæve penge til køb på alle jeres stande. I er naturligvis også selv velkomne til at medbringe dankort terminaler.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Har tildelt alle udstillere tilladelse til at sælge jvf. § 15, stk. 1, at hver udstiller må foretage direkte salg af de udstillede varer til de besøgende på messen. Styrelsen tillader endvidere, at udstillerne optager bestillinger på de varer, som de normalt sælger til forbrugerne. Salg og optagelse af bestillinger skal ske til varens sædvanlige pris.

Det er en betingelse for afholdelse af messen, at samtlige stande er forsynet med udstillers navn og faste forretningsadresse.

Vi glæder os til at par spændende dage på Gram Slot.

Med venlig hilsen

Gram Slot