Økologi & Landbrug

ØKOLOGI & LANDBRUG

Bæredygtigt landbrug, drevet med respekt for både jord, dyr og natur – og med omtanke for kvaliteten af de produkter, vi frembringer, det er hvad økologi er for os

Græsningsprojekt ved Gram Å

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

(Link under vedhæftede logo) http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/160032_da.htmpdf_gramslot

 

»Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne«.

Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.”