Gram Slots hemmeligheder

Hemmeligheder findes på alle gamle slotte. Gram Slots store, lyse sale med mandshøje vinduer, massive plankegulve og soveværelser, hvis vægge om natten hvisker alle de hemmeligheder, de har hørt gennem århundrederne, giver én en helt speciel oplevelse. Knirkende loftsrum, skjulte trapper og skummelt oplyste kældergange, hvor man ved midnat skal tage sig i agt for ”Den Gale Grevinde”, der efter sigende dræbte sin tjenestepige og derfor aldrig selv får fred.

Hemmeligheder er der nok af på slottet og der dukker af og til nye op. Så måske ligger skelettet af en “sjakbajs” i et hulrum i sydfløjen. Det er i hvert tilfælde hvad en clairvoiant fortalte at hun så, for et par år siden, da hun var med rundt på en af vores ghostwalks.

Har du lyst til at vide mere om nogle af slottets hemmeligheder og høre nogle af de spøgelseshistorier der hører til slottet, kan du komme med på en ghostwalk fredage kl. 20.30. (Se mere på Ghostwalks)

Gamle metoder og moderne bekvemmelighed

Knirkende loftsrum, skjulte trapper og skummelt oplyste kældergange, hvor man ved midnat skal tage sig i agt for ”Den Gale Grevinde”, der efter sigende dræbte sin tjenestepige og derfor aldrig selv får fred. Fra det gamle jernkomfur i kælderen til herreværelsets smugkro på kvisten er her plads. Masser af plads.

For at være helt nøjagtig er her 2.500 kvadratmeter – fordelt på fire sale, 60 værelser og 12 toiletter. Alle rum er istandsat efter gamle metoder og med materialer magen til de oprindelige. Moderne bekvemmeligheder så som tekøkkener og toiletter er holdt i samme stil, så de falder naturligt ind.

Uforglemmelig atmosfære

Her er store sale til mange mennesker, mindre sale til lidt færre mennesker og hyggelige gemakker til mere intime samtaler og fordybelse. Uanset om du skal arrangere en højtlæsningsaften, et foredrag, en julefrokost, et bryllup eller den årlige generalforsamling i idrætsforeningen, så har vi et lokale, der passer til. – Og en atmosfære, der vil gøre det til en uforglemmelig oplevelse!

Den Gale Grevinde – Anna Sophie Schack
(1689-1760)

Rigsfeltherre – Hans Schack
(1609-1676)

10 mark guld og 800 år

I det herrens år 1231 blev det skrevet i jordebogen, at Kong Valdemar ejede jord for 10 mark guld i Gram. Det var mange penge dengang – og det var starten på Gram Slot. I Middelalderen var Gram Slot en vigtig borg. For lige her ved Gram førte landevejen mellem Haderslev og Ribe over Gram Å, så her kunne man opkræve told af alle de mange vejfarende og købmænd, der skulle forbi med deres varer. Og der var mange, for ruten mellem Haderslev og Ribe var – og er – den korteste afstand mellem Lillebælt og Vesterhavet.

Gram Slot har overlevet et utal af hærgende krige og ødelæggende fejder, og alle de mange skiftende kongelige og adelsfolk, der har beboet slottet, har sat deres præg på det. En af de mest berømte er ”Den Gale Grevinde”, Anna Sophie Schack, der som enke i 46 år styrede slottet med sikker hånd og stor foretagsomhed. Nok fortælles der historier om, hvordan hun går igen på slottet som straf for sin ondskab, men under hende var slottet en blomstrende succes, og hun var blandt de første, der oprettede skoler til fæstebøndernes børn.

Hans Schack blev begravet i København som han forsvarede mod svenskerne. Hans gravmæle kan ses i Trinitatis Kirken i København. Som det eneste privatejede slot, der overlevede Kong Frederik II’s opkøb og nedlæggelse af sønderjyske slotte i slutningen af 1500-tallet, er Gram Slot også historisk set helt unik.

800 års Danmarkshistorie er flettet ind i atmosfæren på Gram Slot. Her er vidnesbyrd om krige og opgangstider, hårdt slid og overdådige fester, dystre skæbner og heltemod, fiasko og viljestyrke, udholdenhed og foretagsomhed – og ikke mindst troen på, at Gram Slot gør en forskel!

Slotssnedkeriet

Kort efter overtagelsen af Gram Slot i juli 2007 gik vi i gang med en række restaureringsprojekter. Dels af slottets hovedbygning, såvel indvendigt som udvendigt, dels af stuehuset på Gramgård. Vinduerne på Gramgård var i en meget ringe stand og vi investerede derfor i snedkerimaskiner, så vi selv kunne restaurere vinduerne.

Det var startskuddet på det snedkeri vi har i dag. Meget hurtigt blev snedkeriet et af omdrejningspunkterne indenfor vores håndværkerafdeling. Alt vores træarbejde bliver således udført på snedkeriet lige fra vinduer og døre til møbler og køkkener.

Vores snedkere arbejder med vellagret kernetræ, som får lov til at hvile hver gang der er blevet skåret eller høvlet i det. På denne måde tager vi spændet af træet inden det samles. Vinreolerne, der står i den gamle vinkælder, var således 4-5 måneder undervejs, da egetræet skulle have lov at hvile efter det var blevet skåret op.

Bygningerne på Gram Slot går langt tilbage i historien, den ældste fløj blev påbegyndt i slutningen af 1400-tallet. De fleste af vores bygninger fredede, og det har været en stor udfordring at restaurere dem. Vores fastansatte håndværkere har under restaureringen lært at arbejde med mange af de gamle håndværksmæssige traditioner og bruger bl.a. kalkmørtel, limfarve og lærreder i deres arbejde. Alt sammen materialer man brugte i 16-, 17-, og 1800-tallet.

Den specialviden vores håndværkere har fået gennem restaureringsarbejdet kommer ikke kun Gram Slots bygninger, men også andre fredede og bevaringsværdige huse til gavn, da vores håndværkere også udfører restaureringsopgaver for andre.

Slotsarkiv

Vi er i gang med at opbygge et “slotsarkiv”. Her vil vi præsentere Gram Slots historie, både baseret på historiske fakta og anekdoter, vi vil vise gamle postkort, billeder mv.

Gram Slot handler både om historie, kultur, natur og arkitektur. Vi formidler det hele hver eneste dag – hvad enten det er ved rundvisninger, kulturarvsskattejagt for børn eller en kort indledning til et virksomhedsseminar. I første omgang kommer her et kort resume:

En kongsgård

Den tidligste omtale af Gram Slot er fra 1231, hvor Gram Slot var en kongsgård med 3-4 bondegårde ejet af kong Valdemar. Omkring 1470 kommer Gram i slægten Rewentlows eje og på denne tid var Gram blevet et af de større godser i Sønderjylland med op til 90-100 gårde.

Feltmarskal Hans Schack

Gram Slots historie krydser ofte Danmarkshistorien. I 1659 havde Hans Schack hjulpet kongen ved først at besejre de svenske styrker, som havde belejret København, og derefter som feltmarskal medvirket til at befri det besatte Danmark. Han blev derved en magtfuld og rig mand, og som betaling for sin dåd fik han Møgeltønder Len (i dag kendt som Schackenborg). I 1664 købte han Gram Slot.

Familien Schack/Brockenhuus-Schack ejede Gram Slot indtil sommeren 2007. Gram Slots historie er fra 1600-tallet præget af denne familie og – ikke mindst – af at Sønderjylland lå som grænseland mellem den danske kongemagt og de tyske hertugdømmer. En spændende historie med krig og fred, storhed og fald, herskab og tjenestefolk, rige og magre år.

En vigtig placering

Gram er beliggende i en ådal mellem to bakkeøer. Denne beliggenhed har været afgørende for slottets placering og betydning. I den tidlige middelalder kunne man med en borg placeret på en sandbanke omgivet af vand – sådan som Gram Slot ligger i dag – beskytte sig mod farer og kontrollere færdslen i området.

Samtidig har ådalen været et oplagt vadested at benytte, også under transporten af varer fra Haderslev til Ribe. En rute, der forbandt Østersøen til Vesterhavet, og dermed gav adgang til resten af Europa. Gram har derfor været interessant at besidde.

Naturen som grundlag

Naturen har i det hele taget haft betydning for Gram Slot: Skoven har leveret tømmer til huse, træ til brændsel og grundlag for jagt. Undergrunde har leveret ler til teglsten endnu tidligere. Gram å blev dæmmet op, og der har i mange århundreder været møllevirksomhed. I dag er der et elværk i drift, som blev etableret i 1922.
Gram Slot Kulturhistorie, Skattejagt, GPS, Eventyr, Slotsbryllup.

Arkitekturen

Gram Slots bygninger udgøres af tre fløje, der er bygget over tre århundreder; 1400-, 1500- og 1600-tallet. Slottet har dermed arkitektoniske træk fra middelalder, renæssance og barok.