Vores Vision

Siden 1200-tallet har Gram Slot været et fyrtårn i Syd- og Sønderjylland. Trods hærgende krige og store historiske omvæltninger har slottet med tilhørende godser været en magtfaktor i området gennem 800 år. I perioder med gode tider og foretagsomme folk på slottet har Gram Slot været samlingspunkt og dynamo for en stærk udvikling i området – såvel erhvervsmæssigt som kulturelt.

Bæredygtig dynamo

Det er vores vision, at Gram Slot igen skal være samlingspunkt og dynamo – for både erhvervslivet og kulturen. Med omlægningen af Gram og Nybøl Godsers 440 hektar agerjord til et moderne økologisk landbrug som det første skridt, vil vi sætte fokus på dyrevelfærd og åbenhed – og vise, at der også er økonomisk bæredygtighed i at drive landbrug med respekt for naturen.

En virkelig drøm

Da vi i 2007 fik den helt utrolige mulighed for at blive ejere af Gram Slot, var det drømmen om at skabe et kulturelt og erhvervsmæssigt fyrtårn i området og et lysende eksempel på bæredygtigt økologisk landbrug, der drev os.

Det var forestillingen om et stort og levende landbrug, drevet med respekt for naturen og fokus på dyrevelfærd – og produkter af helt unik kvalitet. Det var visionen om, hvordan det istandsatte slot skulle slå dørene op for arrangementer af enhver art, og inspirere både kunstnere, erhvervsliv og helt almindelige mennesker. Det var idéen om, at Gram Slot kan rumme os alle, uanset hvor vi kommer fra, og uanset hvad vi gerne vil tage med herfra.

Gram Slot er en del af vores fælles historie. Vi vil gøre det til en del af vores fælles fremtid.

En kæmpemæssig opgave

I dag er vores drøm virkelighed. Arbejdet med at omlægge landbruget og restaurere både slottet og de tilhørende bygninger har været – og er stadig – en kæmpemæssig og utrolig spændende opgave. Vi er langt fra færdige, men vi er alligevel nået meget langt, ikke mindst takket være alle de kompetente mennesker, der har valgt at støtte og hjælpe os.

Dørene på vid gab

At vi er nået så langt, at Gram Slot nu har slået dørene op på vid gab, er resultatet af utrolig mange menneskers arbejde – og endnu flere menneskers støtte og velvilje. At det kan lade sig gøre at begejstre så mange mennesker med projektet, gør os dybt taknemmelige og bestyrker os kun i, at vores drøm virkelig er blevet til virkelighed. Også når vi ser ind i fremtiden.

Et Slot for Alle

Gram Slot er med de røde murstensbygninger et strålende eksempel på typisk dansk herregårdsbyggeri gennem tiderne.

Siden 2007 har vi gennemført en gennemgribende restaurering og istandsættelse af slottet i overensstemmelse med de oprindelige håndværksmæssige metoder og materialer. Og vi er nu så langt, at vi har nået vores mål om at kunne åbne slottet for alle.

Her er inspiration og plads til alle former for arrangementer – fra rundvisning og historiefortælling til fyraftensmøder og kurser, familiefester og bryllupper.

Langt væk fra hverdagen

Naturen omkring Gram Slot er blevet beskrevet som et lille stykke Østjylland, der er blevet flyttet vestpå. Med Gram Å, slotssøen, den imponerende slotspark, Storskoven og de omgivende marker er området på én gang unikt og et stykke typisk dansk natur. Her er der plads til udfoldelse, uanset om man er til jagt, fiskeri, vandre- og kanoture – eller om man bare ønsker nogle fredfyldte dage langt væk fra bylivets hektiske hverdag.