Ophold Fiskeferie

Fiskeferie

OLYMPUS DIGITAL CAMERAI forbindelse med et ophold på Gramgård er det muligt at tilvælge jagt og fiskeri på Gram Slots jorde. I indlogeres i en af de nyrenoverede eksklusive lejligheder, og kan så selv sammensætte et program for en miniferie med jagt og/eller fiskeri.

Se lejlighederne her

Fiskeri
På en strækning på ca. 4 km mellem Gram by og Fole dambrug har Gram Slot fiskeretten på den sydlige side af åen. Det er en god opgang af havørred og laks (laksen er 100% fredet i Gram Å). Strækningen kan også tilbyde et unikt tørfluefiskeri efter bækørred og stalling.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

I slotssøen kan der fanges mange forskellige fiskearter. En del forskellige fredfiskearter, ål, ørreder, skaller og ikke mindst en fin bestand af store gedder.

Overnattende gæster på Gramgård:
Kan hente gratis dagskort i informationen ved Cafeen/Gårdbutik.
Det nationale statslige fisketegn påkræves.

Dagskort
Hvis man ønsker dagskort til åen og søen, men ikke i forbindelse med et ophold på Gramgård, er prisen 200 kr. pr. person. (børn under 14 år - halv pris). Det nationale statslige fisketegn påkrævet.

FredningOLYMPUS DIGITAL CAMERA
Da Gram Å (Slotssøen) via Ribe Å har udløb i Vadehavet, er alt fiskeri med "lette håndredskaber" dvs. stang og snøre forbudt fra 1. nov. til 31. mar.

Mindstemål:

Laks:             Total fredet (se særlige påbud)
Havørred:      40 cm.

Bækørred:     30 cm.

Stalling:         35 cm.

Gedde:          40 cm.

Ål :                45 cm.

Særlige påbud:
Fiskeri kun tilladt med 1 stang pr. person.   OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fangstrapport skal afleveres på Godskontoret, dette gælder også for genudsatte Fisk.

I Ribe Å systemet, som Gram Å er en del af, er laks fredet hele året, dog er systemet tildelt en kvote af laks. Se den kvote på www.ribeaasystemet.dk , mindstemål 60 cm.