Ordensregler

ORDENSREGLER

Af hensyn til opretholdelse af ro og orden samt publikumssikkerhed har arrangørerne fastsat følgende regler til overholdelse på pladsen:

• Der er kun adgang på pladsen for grundigt visiterede betalende gæster med gyldig billet.
• Securities anvisninger skal efterkommes uden tøven.
• Der er ikke adgang for gæster, som bærer rygmærker eller anden banderelateret afmærkning, der med deres opførsel kan virke utrygskabende.
• Anvendelse, besiddelse eller salg af euforiserende stoffer er forbudt.
• Der er ikke adgang for tydeligt berusede personer.
• Der kan kun købes alkohol af personer over 18 år, og kun mod forevisning af billed-ID hvis der er tvivl om alderen. Det er ikke tilladt for voksne over 18 år at købe eller udlevere alkohol til unge under 18 år.
• Alle former for vold, eller trusler om vold mod vores service-personale eller security og kontrollører, medfører øjeblikkelig bortvisning.
• Alle former for aggressiv adfærd er forbudt. Der skal udvises størst mulig hensyn til de øvrige koncertgæster og til vores medarbejdere.
• Crowd surfing er strengt forbudt.
• Der må ikke bades i åen
• Der må ikke tændes ild ved shelters.
• Følgende må ikke medbringes: Våben eller våbenlignende genstande, drikkevarer, flasker, forplejning, mad, grill, klapstole, campingstole, eller andre genstande som man kan sidde på, telte, pavilloner, paraplyer, flag, bannere eller bannerstænger, fyrværkeri eller laserpenne og lign., professionelt kamera- eller video-udstyr, hunde eller andre dyr
• Der må ikke kastes med øl eller andre genstande mod scenen eller på pladsen
Sikkerhed
Der er udarbejdet en risikovurdering og en beredskabsplan, som godkendes af Beredskabsmyndighederne og politiet forud for arrangementets afvikling.
På koncertpladserne møder du vores vagter, som er uddannede til at hjælpe dig i alle tænkelige situationer. Vagterne vil i tæt dialog med vores gæster bidrage til at alle får en god dag.
Der vil være oprettet førstehjælpsstationer på koncertpladserne, som bemandes af samaritter.
Får du brug for hjælp under koncert kan du henvende dig til vores vagter på pladsen eller til enhver bod/bar på området, disse kan også bistå dig.