Sø, Park og Natur

Sø, Park og Natur
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gram Slot ligger meget smukt i en ådal mellem to bakkeøer. Selve slottet ligger på en sandbanke i en stor sø. I søen er der sket en tilsanding, og en stor del af søen er således dækket af siv, pil og andre småvækster. Forude venter et stort projekt med oprensning af søen og genetablering af et større vandspejl.

Syd for slottet ligger den store slotspark, som er åben hele året. Adgang til parken er gratis, hunde er tilladt og medbragt mad og drikke må nydes. I forlængelse af parken ligger lunden, der med sin vilde natur står i kontrast til parkens symmetri og rette linjer.

Slotsparken er oprindeligt anlagt omkring Hans Schacks tid. Han ansatte en gartner fra Ribe, der renoverede haven. Man ved dog meget lidt om parkens udformning på den tid.

I 1700-tallet blev parken forsynet med en hovedakse, der udgår fra slottets midterfløj (sydfløjen), sådan som vi også kender det i dag. For enden af aksen var der en salon med integreret grotte efter italiensk forbillede. Det var et barokt anlæg, der også rummede vandfald, fontæner og symmetrisk anlagte bede. Parken er siden renoveret flere gange, men har bevaret hovedtrækkene fra den tid. Foruden at være en oase forbeholdt grevefamilien, har parken gennem tiden også været genstand for familiens fortæring og indtjening. Omegnens bønder og forpagtere skulle i år 1717 således levere 100 læs gødning til haven. Dette tyder på en have med en vis størrelse og produktion.

[iframe width="440" height="320" src="https:///www.youtube.com/embed/era_CYl2I28"]