Slotsarkiv

Slotsarkiv

Vi er i gang med at opbygge et "slotsarkiv". Her vil vi præsentere Gram Slots historie, både baseret på historiske fakta og anekdoter, vi vil vise gamle postkort, billeder mv.

Gram Slot handler både om historie, kultur, natur og arkitektur. Vi formidler det hele hver eneste dag - hvad enten det er ved rundvisninger, kulturarvsskattejagt for børn eller en kort indledning til et virksomhedsseminar. I første omgang kommer her et kort resume:

En kongsgård
Den tidligste omtale af Gram Slot er fra 1231, hvor Gram Slot var en kongsgård med 3-4 bondegårde ejet af kong Valdemar. Omkring 1470 kommer Gram i slægten Rewentlows eje og på denne tid var Gram blevet et af de større godser i Sønderjylland med op til 90-100 gårde.

Feltmarskal Hans Schack
lisbethGram Slots historie krydser ofte Danmarkshistorien. I 1659 havde Hans Schack hjulpet kongen ved først at besejre de svenske styrker, som havde belejret København, og derefter som feltmarskal medvirket til at befri det besatte Danmark. Han blev derved en magtfuld og rig mand, og som betaling for sin dåd fik han Møgeltønder Len (i dag kendt som Schackenborg). I 1664 købte han Gram Slot.

Familien Schack/Brockenhuus-Schack ejede Gram Slot indtil sommeren 2007. Gram Slots historie er fra 1600-tallet præget af denne familie og - ikke mindst - af at Sønderjylland lå som grænseland mellem den danske kongemagt og de tyske hertugdømmer. En spændende historie med krig og fred, storhed og fald, herskab og tjenestefolk, rige og magre år.

 

En vigtig placering
Gram er beliggende i en ådal mellem to bakkeøer. Denne beliggenhed har været afgørende for slottets placering og betydning. I den tidlige middelalder kunne man med en borg placeret på en sandbanke omgivet af vand – sådan som Gram Slot ligger i dag – beskytte sig mod farer og kontrollere færdslen i området. Samtidig har ådalen været et oplagt vadested at benytte, også under transporten af varer fra Haderslev til Ribe. En rute, der forbandt Østersøen til Vesterhavet, og dermed gav adgang til resten af Europa. Gram har derfor været interessant at besidde.

Naturen som grundlagOLYMPUS DIGITAL CAMERA
Naturen har i det hele taget haft betydning for Gram Slot: Skoven har leveret tømmer til huse, træ til brændsel og grundlag for jagt. Undergrunde har leveret ler til teglsten endnu tidligere. Gram å blev dæmmet op, og der har i mange århundreder været møllevirksomhed. I dag er der et elværk i drift, som blev etableret i 1922.
Gram Slot Kulturhistorie, Skattejagt, GPS, Eventyr, Slotsbryllup.


Arkitekturen
Gram Slots bygninger udgøres af tre fløje, der er bygget over tre århundreder; 1400-, 1500- og 1600-tallet. Slottet har dermed arkitektoniske træk fra middelalder, renæssance og barok.