Sommermarkeder Gæst

SOMMERMARKEDER

Hver torsdag i sommerperioden
Uge 27-32

Gram Slot holder sommermarked seks torsdage henover sommeren

Alle torsdage kl. 10-17. Gratis adgang!

Åbningstider:  
Hverdag 10.00 - 20.00
Aftenbuffet 17.00 - 20.00

Aktiviitet

standplaner

udstilleliste

galleri