Sommermarkeder Standplaner

Hver torsdag i sommerperioden
Uge 27-32

Gram Slot holder sommermarked seks torsdage henover sommeren

Alle torsdage kl. 11-17. Gratis adgang!

Du kan downloade en Pdf-fil over alle messerne på Gram Slot.

herregaardsstalden

Oversigtskort

oversigtskort

Download  folderen med kort og standplaner over til alle messerne på Gram Slot her:pdf_gramslot